terveys

Viisi terveydenhuollon kohtaamaa haastetta nyt ja tulevaisuudessa

Terveydenhuollon resursseista ja niiden riittävyydestä on keskusteltu ja kiistelty useita vuosia, ja jokaisella toimijalla, yksiköllä ja yksilöllä on aiheesta oma näkemys ja mielipide. Sosiaali- ja terveysuudistuksen eteneminen on kaatunut epätasa-arvoisuuteen sekä ylipäätään siihen, että uudistuksessa asetettuihin tavoitteisiin ei kyseisellä suunnitelmalla päästä asiantuntijoiden arvioiden mukaan.

Tarve uudistukselle kuitenkin on, sen tietää meistä jokainen. Terveydenhuolto kohtaa useita haasteita, joista tässä tuomme esiin niistä viisi suurinta haastetta – resurssien saatavuus ja puute, ajankäyttö, tiimityöskentely, palveluiden saatavuus sekä julkisen ja yleisen sektorin roolit terveydenhuollossa. Näihin kaikkiin tulisi hakea ratkaisuja useasta näkökulmasta, joista teknologian laajempi käyttöönotto on edelleen liian vähän hyödynnetty ratkaisu.

Resurssien saatavuus ja puute

Resurssipula on todellinen, kun puhutaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Pulaa on usein lääkäreistä ja etenkin hoitajista, jotka joutuvat jakamaan aikansa yhä useammalle potilaalle. Tällöin hoidon olennainen vaihe eli potilaan hoiva ja huolenpito jää niukaksi, kun sairaanhoitajille jää aikaa lähinnä lääkkeiden antamiseen ja fyysisen terveyden kannalta olennaisten asioiden tarkistamiseen. Resurssit myöskin jakautuvat epätasaisesti kunnittain ja alueittain, ja vauraammilla kunnilla on varaa tarjota parempaa hoitohenkilökunnalle. Alan resurssipula näkyy myös välineissä, mutta suurin haaste on nimenomaan alan työntekijämäärän tarve. Työtä tehdään käsin, ja kasvavat potilasmäärät esimerkiksi vanhustenhuollossa lisäävät hoitajien tarvetta. Säästöjä täytyisi kuitenkin saada, jotta on varaa myös palkata lisää osaavaa henkilökuntaa.

Esimerkiksi FREE! -kevytyrittäjien palkkaamista terveydenhuollon erilaisiin prosesseihin on jo pitkään pidetty eräänlaisena mahdollisuutena huutavaan resurssipulaan. Kevytyrittäjyyden avulla olisi mahdollista ulkoistaa terveydenhuoltoa kuormittavia resursseja, palkkaamalla ns. freelancer-sopimuksilla työskenteleviä itsenäisiä yrittäjiä.