iäkkäät henkilöt

Millaisia teknisiä laitteita ja apuvälineitä vanhustenhuollossa käytetään? 

Millaisia teknisiä laitteita ja apuvälineitä vanhustenhuollossa käytetään?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ihminen, inhimillisyys ja käden taidot ovat edelleen ne, jotka kantavat pitkälle ja ovat myös eettisesti tärkeitä arvoja. Potilaan kunnioittaminen ja parhaan mahdollisen hoidon antaminen korostuu etenkin ikäihmisten hoidossa, jossa on omat erikoispiirteensä, joita työikäisten ja nuorten hoito ja hoiva ei vaadi. Ikäihmisten hoitamisen haasteena ovat useiden sairauksien ja yleisen fyysisen kunnon heikkenemisen lisäksi muistia heikentävät tekijät sekä myös psykologiset ja sosiaaliset haasteet. Yhä useampi ikäihminen viettää aikaa yksin, joten yksinäisyyttä onkin pidetty yhtenä henkisen puolen haasteista vanhustenhoidossa.
Vanhustenhoidossa käytetään myös paljon teknisiä välineitä, apuvälineitä sekä lääkinnällisiä laitteita, jotka hyödyttävät parhaimmillaan sekä potilasta että hoitohenkilökuntaa. Välineitä tehdään moneen tarkoitukseen aina kuulon tai muistin parantamisesta erilaisiin nostolaitteisiin tilanteissa, joissa ikäihminen ei pysty enää itse nousemaan sängystä. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi asenteet ja niiden vaikutukset välineiden suunnittelussa sekä erilaisia välinetyyppejä, jotka helpottavat ikäihmisten arkea.

Ikäihmisten asenteet teknisiä laitteita ja apuvälineitä kohtaan

Apuvälineiden, teknisten laitteiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttöönotto kuulostaa usein helpolta ja itsestäänselvältä etenkin nuoremman sukupolven näkökulmasta. Ikäihmisille tilanne on toinen, sillä monia edelleen jännittää etenkin kosketusnäytölliset tai useita painikkeita sisältävät laitteet. Vaikka ikäihmiset ovat huomattavasti paljon nopeampia oppimaan teknologisia laitteita kuin mitä 10 vuotta sitten, on yleinen pelko laitteita kohtaan edelleen todellinen.

Välineiden suunnittelussa onkin otettava huomioon asenteet teknologiaa kohtaan sekä myös mahdolliset fyysiset rajoitteet, jotka voivat hankaloittaa tai estää laitteen käytön. Välineiden ja laitteiden on oltava yksinkertaisia ja yksiselitteisiä, eikä yhteen laitteeseen ole järkevää sijoittaa useita eri toimintoja. Tämä käytännössä toteutuu hyvin alalla. Käyttäjäystävällisyys ja käyttäjälähtöinen suunnittelu on kuitenkin pidettävä mielessä. Lisäksi, laitteen käytön neuvontaan ja opastamiseen täytyy lääkärillä, sairaan- tai lähihoitajalla tai muulla henkilökunnalla olla tarvittava tietotaito laitteen käytöstä sekä kärsivällisyyttä ja kykyä ymmärtää ikäihmisen kokemia haasteita ja tunteita apuvälineiden, teknisten laitteiden ja lääkinnällisten laitteiden suhteen.